Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Agrobiodiverzita2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0060-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Bioinformačné analýzy a databázy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A145_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
PHD_A014_NGenetická a epigenetická dedičnosť2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Genetické mapovanie rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Genetické technológie rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A053_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0068-IZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-IPokusníctvo a biometrika
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0071-ISemenárstvo rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A058_NStratégia a perspektívy šľachtenia rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Trendy v semenárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Všeobecná genetikaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnosti
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Analýza dát v agrobiológiiLS 2020/2021 - FAPZ
Explantátové kultúry rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0067-I
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0068-IOchrana genofondu rastlínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Potravinové alergieLS 2020/2021 - FAPZ
Šľachtenie rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0074-BLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnostiLS 2020/2021 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.