Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti2019/2020 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
PHD_A049_N2019/2020 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Metódy regulácie zaburinenosti
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Náuka o burinách
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0168-ILS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0173-I
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Vidiecky turizmus a agroturizmus
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuLS 2019/2020 - FAPZ
Základy farmakognózie a fytoterapieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Základy herbológieLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-B
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_A045_NAgroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Liečivé rastlinyZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A048_NMetódy regulácie zaburinenosti
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Náuka o burinách
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
PHD_A066_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0166-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Teória udržateľných poľnohospodárskych systémov2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0253-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
Vidiecky turizmus a agroturizmus
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0177-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
Základy udržateľného poľnohospodárstva
ZS 2020/2021 - FAPZ
Liečivé rastlinyLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0164-I
LS 2020/2021 - FAPZ
Ochrana rastlín proti burinám
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0239-BUdržateľná produkcia potravínLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Milan Macák, Dr.
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0174-B
LS 2020/2021 - FAPZ
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na SlovenskuLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
A15-0176-ILS 2020/2021 - FAPZ
A15-0177-BZáklady herbológie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
A15-0178-BZáklady udržateľného poľnohospodárstva
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Milan Macák, Dr.