Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PHD_A072_NAplikovaná morfológia a histopatológia
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A075_NFyziológia a patológia reprodukcie zvierat2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Choroby zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0180-BChov a choroby psov a mačiekZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvierat
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A084_NImunoendokrinológia
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0182-BImunológia a endokrinológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
A15-0183-IInfekcie a intoxikácie
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0184-BMorfológia stavovcovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
PHD_A152_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0185-IReprodukčná toxikológiaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0186-IŠpeciálna reprodukcia zvieratZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0187-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0188-IToxikológia potravínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
Výživa a metabolické poruchy zvieratZS 2020/2021 - FAPZ
Anatómia hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Imunológia a endokrinológia
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0236-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Špeciálna zoohygienaLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0188-IToxikológia potravín
LS 2020/2021 - FAPZ
Všeobecná reprodukcia zvieratLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0190-BVšeobecná zoohygiena
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.