Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A075_NFyziológia a patológia reprodukcie zvierat
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A143_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Chov a choroby psov a mačiek
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Imunoendokrinológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Imunológia a endokrinológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Morfológia stavovcovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
Patofyziológia výživy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0186-IŠpeciálna reprodukcia zvierat
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0187-IŠpeciálna zoohygiena
ZS 2020/2021 - FAPZ
Toxikológia potravín
ZS 2020/2021 - FAPZ
Toxikológia vo výžive2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Všeobecná reprodukcia zvierat
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Všeobecná zoohygienaZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0179-BAnatómia hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
A15-0180-B
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
A15-0181-BChov laboratórnych zvieratLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0183-ILS 2020/2021 - FAPZ
Morfológia stavovcovLS 2020/2021 - FAPZ
Patofyziológia človeka
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0188-IToxikológia potravínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Róbert Toman, Dr.
A15-0189-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.