Katedra matematiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M027Diferenciálny počet2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMMgr. Vladimír Matušek, PhD.
E15-0103-BMatematikaZS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0104-IMatematika a modelovanieZS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0105-BMatematika I AZS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
PHD_E042_NMatematika pre ekonómov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E105Matematika 1ZS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
PHD_M026Teória pravdepodobnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
PHD_M025Vybrané kapitoly z matematiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
461E304Základy poistnej matematikyZS 2019/2020 - FEMMgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
E15-0102-BFinančná a poistná matematikaLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0103-BMatematikaLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0106-BMatematika I BLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0172-BMatematika pre potravinárovLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0107-BMatematika pre technikovLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E103Matematika pri počítačiLS 2019/2020 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.
461E106Matematika 2LS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
461E109Odporúčaná matematikaLS 2019/2020 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0103-BMatematikaZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0104-IMatematika a modelovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0105-BMatematika I AZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E105Matematika 1ZS 2020/2021 - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
461E304Základy poistnej matematikyZS 2020/2021 - FEMMgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
E15-0102-BFinančná a poistná matematikaLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0103-BMatematikaLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0106-BMatematika I BLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0172-BMatematika pre potravinárovLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0107-BMatematika pre technikovLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E103Matematika pri počítačiLS 2020/2021 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.
461E106Matematika 2LS 2020/2021 - FEMPaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
461E109Odporúčaná matematikaLS 2020/2021 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.