Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
A15-0098-IBiologické metódy v ochrane rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0100-IHelminthológia a akarológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Choroby a škodcovia skladovaných produktov
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0101-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0106-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0108-BManažment ochrany rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A113_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Nechemické metódy v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ochrana okrasných rastlín proti chorobám2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A119_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A067_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Ochrana proti chorobám záhradníckych rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ochrana proti škodcom poľných plodín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A117_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A118_NOchrana skladovaných produktov proti chorobám
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Poľnohospodárska entomológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0110-BZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A111_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0111-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0098-ILS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0099-IGenetická rezistencia rastlínLS 2020/2021 - FAPZ
Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0104-IIntegrovaná ochrana poľných plodín II.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
421A316VirológiaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Bokor, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.