Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FAPZ, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0100-IZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A509ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
621A406Choroby a škodcovia skladovaných produktov
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Choroby záhradníckych rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0103-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0106-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0108-BManažment ochrany rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A114_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Metodológia práce so škodcami kultúrnych rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A109_NNechemické metódy v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ochrana okrasných rastlín proti chorobám2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A119_NOchrana okrasných rastlín proti škodcom
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ochrana proti chorobám poľných plodín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ochrana proti chorobám záhradníckych rastlín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Ochrana proti škodcom poľných plodín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ochrana proti škodcom záhradníckych plodín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ochrana skladovaných produktov proti chorobám
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Ochrana skladovaných produktov proti škodcom2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Pesticídy v ochrane rastlín proti škodcom a chorobám
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0109-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A111_NPrognóza a signalizácia v ochrane rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A110_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0111-IŽivočíšni škodcovia záhradníckych rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0099-I
LS 2020/2021 - FAPZ
621A476LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
622A404
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0104-IIntegrovaná ochrana poľných plodín II.LS 2020/2021 - FAPZ
Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0108-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.