Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandská studia - FZKI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Z15-0206-ICAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
ZS 2020/2021 - FZKI
213Z403CAD projektovanie v krajinnom inžinierstveZS 2020/2021 - FZKIIng. Jakub Fuska, PhD.
Hodnotenie kvality a kvantity vôd
2020/2021 - doktorandská studia - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_NHydroinformatika2020/2021 - doktorandská studia - FZKI
Z15-0049-B
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0050-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0051-B
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0054-IZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0055-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0057-IZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0058-IPrevádzka melioračných sústav
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Z15-0059-IZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Technológia závlah
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkochZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0064-B
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0065-IZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0067-IZávlahyZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0206-I
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0048-I
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Kurz monitoringu zložiek ŽPLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0052-ILesotechnické meliorácieLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0056-BOchrana proti prírodným katastrofámLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0205-IProjekčný ateliér
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Z15-0060-ILS 2020/2021 - FZKI
Z15-0186-BLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Z15-0195-BLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0063-BVoda v záhradách a parkochLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0066-IVodovody a kanalizácie na vidieku
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0194-BZáklady hydromechanikyLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.