Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
213Z403CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jakub Fuska, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
PHD_Z024_NHydroinformatika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0050-BKrajinné inžinierstvo a právo
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0055-IZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0058-IPrevádzka melioračných sústavZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0059-I
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Projektovanie závlahových systémov
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0061-BTechnológia závlah
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
PHD_Z074_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Voda v záhradách a parkoch
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Z15-0064-BVodné hospodárstvoZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0065-IVodné stavby
ZS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Z15-0067-IZávlahyZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0048-ILS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Kvalita ovzdušia
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Lesotechnické meliorácie
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0205-I
LS 2020/2021 - FZKI
Projektovanie závlahových systémov
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0186-BUdržateľné vodné hospodárstvoLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Úpravy a revitalizácie tokovLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Voda v poľnohospodárskej krajineLS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Voda v záhradách a parkoch
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0194-BZáklady hydromechaniky
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.