Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A082_NHodnotenie krmív2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
PHD_A077_NKonzervačné fermentácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmívZS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0212-IKŕmenie neprežúvavcovZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0214-IKrmivárske technológieZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0216-IKŕmne zmesiZS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0217-INáuka o krmiváchZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0218-IPosudzovanie a hodnotenie krmívZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
PHD_A073_NSystémy výživy zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
PHD_A086_NVeda o výžive zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0219-IVýživa a kŕmenie hospodárskych zvieratZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BVýživa zvieratZS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
PHD_A081_NZdroje výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmívLS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0212-IKŕmenie neprežúvavcovLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BVýživa zvieratLS 2019/2020 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0223-BZáklady výživyLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A082_NHodnotenie krmív2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
PHD_A077_NKonzervačné fermentácie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
A15-0212-IKŕmenie neprežúvavcovZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0214-IKrmivárske technológieZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0216-IKŕmne zmesiZS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0217-INáuka o krmiváchZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0218-IPosudzovanie a hodnotenie krmívZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
PHD_A073_NSystémy výživy zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
PHD_A086_NVeda o výžive zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0219-IVýživa a kŕmenie hospodárskych zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BVýživa zvieratZS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
PHD_A081_NZdroje výživy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
A15-0211-BKonzervovanie a úprava krmívLS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0212-IKŕmenie neprežúvavcovLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
A15-0213-IKŕmenie prežúvavcovLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Milan Šimko, PhD.
A15-0222-BVýživa zvieratLS 2020/2021 - FAPZDr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
A15-0223-BZáklady výživyLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.