Katedra konštruovania strojov (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - TF
Metodické zásady konštruovania2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
LS 2019/2020 - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Pružnosť a pevnosťLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. Ing. Marian Kučera, PhD.
ZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Metodické zásady konštruovania
2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M063_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Základy konštruovania
ZS 2020/2021 - TF
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Pružnosť a pevnosťLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Rédl, PhD.