Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FEŠRR, LS 2020/2021 - FEŠRR.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0144-IEnergetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstve
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0031-BEnvironmentálne technológieZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0124-BObehové hospodárstvoZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0043-IZáklady EIA IIZS 2020/2021 - FEŠRR
EkotoxikológiaLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
Energetická politika v EÚ
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-BManažment bioinvázií a inváznych druhov
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0151-ILS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0129-BProdukčná ekológiaLS 2020/2021 - FEŠRR
Základy EIA II
LS 2020/2021 - FEŠRR
Mgr. Marián Kotrla, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.