Katedra európskych politík (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRR
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0131-BEnvironmentálna politika EÚLS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
U15-0047-B
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0049-ILS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Kohézna politikaLS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-B
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRRdoc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Poľnohospodárska politika EÚ II.
LS 2019/2020 - FEŠRR
Projektový manažmentLS 2019/2020 - FEŠRR
Teória hospodárskej politikyLS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRR
Ing. Monika Gubáňová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0059-B
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Farmový manažmentZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Hospodárska politika EÚ
ZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práceZS 2020/2021 - FEŠRR
PHD_U045_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PodnikanieZS 2020/2021 - FEŠRR
Politika EÚ v oblasti podpory podnikaniaZS 2020/2021 - FEŠRR
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
PHD_U037_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
Poľnohospodárska politika EÚ
ZS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Ivan Takáč, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0046-BDejiny Európy a európskej integrácieLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0131-BLS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0059-BEurópska únia
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0047-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0048-IFinancovanie programov EÚLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0050-IInštitúcie verejnej správy EÚLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Kohézna politika
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0152-BMetodika a formálne spracovanie záverečnej práce
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0053-IPolitika EÚ v oblasti podpory podnikaniaLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0054-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0003-BProjektový manažment
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0055-BTeória hospodárskej politikyLS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0004-B
LS 2020/2021 - FEŠRR