Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Ekonomika a financovanie územných samospráv
LS 2019/2020 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0112-IEkonomika a manažment verejných služieb
LS 2019/2020 - FEŠRR
LS 2019/2020 - FEŠRRIng. Denisa Hanáčková, PhD.
Manažment a marketing územných samospráv
LS 2019/2020 - FEŠRR
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRR
Verejné financie a daňová teóriaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
LS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Ekonomika verejného sektora
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
U15-0113-IEtika vo verejnej správeZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Monika Gubáňová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Manažment a marketing územných samospráv
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávyZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Maroš Valach, PhD.
Teória, riadenie a organizácia verejnej správyZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0115-BVerejné financie a daňová teória
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0117-BZáklady makroekonómie
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0004-BZS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0116-I
ZS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Ekonomika a financovanie územných samospráv
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0112-ILS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
U15-0057-BEkonomika verejného sektora
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávyLS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0116-I
LS 2020/2021 - FEŠRR
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.