Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandská studia - FBP, ZS 2020/2021 - FBP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Balenie a označovanie potravínZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0041-BHodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0148-BManažment a marketing gastronomických služieb
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P031_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
PHD_P029_NProgresívne technológie spracovania produktov jatočníctva2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
PHD_P134_NProgresívne technológie spracovania živočíšnych produktov2020/2021 - doktorandská studia - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
P15-0042-I
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0045-ITechnológia mäsa II (spracovanie)ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
Technológia spracovania živočíšnych produktov
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P028_N
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
PHD_P053_NTechnologické spracovanie vedľajších produktov mliekarenského priemyslu
2020/2021 - doktorandská studia - FBP
Technologické zariadenia v gastronómii
ZS 2020/2021 - FBP
Technológie prípravy stravy
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
ZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0051-BZS 2020/2021 - FBP
Základy potravinárskych technológiíZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0039-BBalenie a označovanie potravín
LS 2020/2021 - FBP
P15-0150-B
LS 2020/2021 - FBP
P15-0040-IGastronomické technológie
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
Spracovanie hydiny a minoritných ŽPLS 2020/2021 - FBP
P15-0043-ISyrárstvo
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0044-ITechnologia mäsa I (Jatočníctvo)LS 2020/2021 - FBP
Technológia mlieka II (spracovanie)
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Technológia spracovania živočíšnych produktov
LS 2020/2021 - FBP
P15-0049-ITechnológie potravín žívočíšneho pôvodu
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
Technológie výroby pokrmov II
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
TovaroznalectvoLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0052-BZáklady potravinárskych technológií
LS 2020/2021 - FBP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.