Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2020/2021 - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Balenie a označovanie potravín
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0041-BHodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvoduZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Manažment a marketing gastronomických služiebZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P134_NProgresívne technológie spracovania živočíšnych produktov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
PHD_P030_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0042-ISpracovanie hydiny a minoritných ŽPZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
Technológia mlieka I. (chémia)
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Technológia spracovania živočíšnych produktov
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P028_NTechnológia výroby fermentovaných mäsových výrobkov a predpripravených mäsových pokrmov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P053_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0139-B
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0156-BVýroba dietetických potravín a jedál
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
ZS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0150-BEkonomika a účtovníctvo gastronomických služieb
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
P15-0040-IGastronomické technológieLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
P15-0138-BLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Spracovanie hydiny a minoritných ŽPLS 2020/2021 - FBP
Syrárstvo
LS 2020/2021 - FBP
Technologia mäsa I (Jatočníctvo)
LS 2020/2021 - FBP
Technológia mlieka II (spracovanie)LS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
P15-0048-I
LS 2020/2021 - FBP
Technológie potravín žívočíšneho pôvodu
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
P15-0157-BLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Tovaroznalectvo
LS 2020/2021 - FBP
Základy farmárskej výroby potravín
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Základy potravinárskych technológií
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.