Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2019/2020 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0081-BAnorganická chémiaZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0082-BAplikovaná chémiaZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0083-BBiofyzikálna chémiaZS 2019/2020 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0084-IEnvironmentálna chémiaZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
PHD_P117_NEnvironmentálne biotechnológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0085-BChémiaZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
P15-0087-IChémia potravínZS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Janette Musilová, PhD.
PHD_P020_NChémia prírodných látok2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
P15-0089-BChémia vodyZS 2019/2020 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
PHD_P019_NChémia životného prostredia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0090-BChemická toxikológiaZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
P15-0091-BChemické laboratórne technikyZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P018_NChemické riziká odpadov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P021_NKontaminanty v potravinových surovinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0094-IPrírodné organické zlúčeninyZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredíZS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_NRizikové látky v potravinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0095-BSeminár z anorganickej chémieZS 2019/2020 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémiaZS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0080-BAnalytická chémiaLS 2019/2020 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0081-BAnorganická chémiaLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0086-IChémia odpadovLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BChémia pre záhradníctvoLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0088-BChémia vínaLS 2019/2020 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0089-BChémia vodyLS 2019/2020 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-BChemická toxikológiaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0093-BOrganická chémiaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredíLS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0096-BSeminár z organickej chémieLS 2019/2020 - FBPIng. Pavol Trebichalský, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémiaLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0143-BZáklady chémie potravínLS 2019/2020 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.