Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PHD_P117_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Chémia životného prostredia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Chemické riziká odpadov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
LS 2019/2020 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0081-BAnorganická chémia
LS 2019/2020 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Chémia odpadov
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-B
LS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Chémia vody
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-BLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredí
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0093-BLS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Seminár z organickej chémieLS 2019/2020 - FBP
P15-0097-BVšeobecná chémia
LS 2019/2020 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0143-BLS 2019/2020 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Anorganická chémiaZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Aplikovaná chémia
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0083-BZS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0084-IEnvironmentálna chémiaZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0085-BChémia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0087-I
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Chémia prírodných látok2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
P15-0089-BZS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
PHD_P019_NChémia životného prostredia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Chemická toxikológiaZS 2020/2021 - FBP
Chemické laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0094-IPrírodné organické zlúčeninyZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0020-I
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0095-BSeminár z anorganickej chémie
ZS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémia
ZS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Anorganická chémiaLS 2020/2021 - FBP
Biofyzikálna chémia
LS 2020/2021 - FBP
P15-0086-I
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BChémia pre záhradníctvoLS 2020/2021 - FBP
P15-0088-BChémia vínaLS 2020/2021 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Chemická toxikológiaLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredí
LS 2020/2021 - FBP
P15-0093-BOrganická chémiaLS 2020/2021 - FBP
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredí
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0096-BSeminár z organickej chémie
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0162-BZáklady chémieLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FBP