Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEŠRR.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
EkotoxikológiaLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0133-BEnergetická politika v EÚ
LS 2019/2020 - FEŠRR
Manažment bioinvázií a inváznych druhovLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-I
LS 2019/2020 - FEŠRR
Produkčná ekológia
LS 2019/2020 - FEŠRR
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Základy EIA II
LS 2019/2020 - FEŠRR
Mgr. Marián Kotrla, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEŠRR
Energetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstveZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0031-BZS 2020/2021 - FEŠRR
ZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-BZS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0124-BZS 2020/2021 - FEŠRRprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
U15-0043-IZS 2020/2021 - FEŠRRMgr. Marián Kotrla, PhD.
U15-0024-B
LS 2020/2021 - FEŠRR
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Energetická politika v EÚ
LS 2020/2021 - FEŠRR
U15-0035-BLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0151-IPrincípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
LS 2020/2021 - FEŠRR
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
LS 2020/2021 - FEŠRR
LS 2020/2021 - FEŠRR