Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E022_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E0262019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonomika potravinárstva II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E045_NEnvironmentálna ekonomika II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Makroekonómia III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E032Manažérska ekonomika II.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E013Podniková ekonomika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Svetová ekonomika III.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonomika agroodvetvíLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Ekonomika poľnohospodárstva
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýza
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
343E006KontrolingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Makroekonómia ILS 2019/2020 - FEM
E15-0032-BLS 2019/2020 - FEM
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontroling
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
E15-0044-B
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Aplikovaná ekonómia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0006-I
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0007-IZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
PHD_E022_NEkonomická analýza a kontroling2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonomika agroodvetví
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika investičných projektov
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika potravinárstva II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E045_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0022-BKalkulácie a rozpočty
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
314E003
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E021_NMakroekonómia III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Manažérska ekonomika
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E0322020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Mikroekonómia II.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E018_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
PHD_E013Podniková ekonomika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
PHD_E061_NSpotrebiteľské teórie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0011-ILS 2020/2021 - FEM
E15-0013-ILS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Ekonomika poľnohospodárstvaLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
E15-0019-BFinančno-ekonomická analýza
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Kontroling
LS 2020/2021 - FEM
Makroekonómia ILS 2020/2021 - FEM
E15-0032-B
LS 2020/2021 - FEM
E15-0036-IPodnikateľská analýza a kontroling
LS 2020/2021 - FEM
621E103LS 2020/2021 - FEM
E15-0044-BZáklady ekonomiky
LS 2020/2021 - FEM