Katedra financií (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Financie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
PHD_E025_NFinancie III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Finančná analýza a kontrola
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
345E007
LS 2019/2020 - FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko
LS 2019/2020 - FEM
343E501
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
343E003Podnikateľské rizikoLS 2019/2020 - FEM
E15-0052-BPodnikové financie
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Poistenie
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E025Financie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
E15-0046-BZS 2020/2021 - FEM
PHD_E025_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Finančný manažment
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0049-IFinančný manažment multinacionálnych spoločností
ZS 2020/2021 - FEM
Medzinárodné financie
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
E15-0052-BPodnikové financieZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
343E402LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
345E007
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
E15-0048-IFinančný manažment a podnikateľské rizikoLS 2020/2021 - FEM
343E501LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0052-BLS 2020/2021 - FEM
343E103
LS 2020/2021 - FEM