Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Odvetvové ekonomiky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E044_NPoľnohospodárska ekonómia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0005-ILS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0016-IEkonomika rozvojaLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
314E404
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Makroekonómia a medzinárodná ekonomikaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0028-IMedzinárodná ekonómia pre pokročilých
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Medzinárodná ekonomika I
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0039-ISpotrebiteľské teórie a teórie obchoduLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0042-IVerejná ekonomika a správa
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
314E101ZS 2020/2021 - FEM
Ekonomika a politika EÚ
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0017-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0023-IKomparatívna ekonómia
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Medzinárodná ekonomika I
ZS 2020/2021 - FEM
314E419Medzinárodná ekonomika II
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0035-INadnárodné spoločnosti a globalizáciaZS 2020/2021 - FEM
PHD_E012
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Poľnohospodárska ekonómia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0038-I
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0043-BZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
314E301LS 2020/2021 - FEM
E15-0016-IEkonomika rozvojaLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Hospodárska politikaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. František Kuzma, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomikaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0028-IMedzinárodná ekonómia pre pokročilých
LS 2020/2021 - FEM
E15-0030-B
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
345E013Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami
LS 2020/2021 - FEM
E15-0039-I
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Verejná ekonomika a správaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.