Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
314E101Ekonomické teórieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
314E416Ekonomika a politika EÚZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E053_NEkonomika rozvoja III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0017-BEnvironmentálna ekonomikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
E15-0021-BHospodárska politikaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
E15-0023-IKomparatívna ekonómiaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomikaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0026-IMakroekonómia pre pokročilýchZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E409Medzinárodná ekonomika IZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
314E419Medzinárodná ekonomika IIZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E037_NMedzinárodná ekonomika III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0035-INadnárodné spoločnosti a globalizáciaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
PHD_E012Odvetvové ekonomiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
PHD_E044_NPoľnohospodárska ekonómia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0038-IPoľnohospodárska politikaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0040-BÚvod do ekonómieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0043-BVerejná voľbaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
313E205Analýza poľnohospodárskych politík ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0005-IBehaviorálna ekonómiaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
314E301Ekonómia verejnej správyLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0016-IEkonomika rozvojaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0020-IGlobálne obchodné stratégieLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
314E404Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. František Kuzma, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomikaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0028-IMedzinárodná ekonómia pre pokročilýchLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0030-BMedzinárodná ekonomika ILS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
345E013Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditamiLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0039-ISpotrebiteľské teórie a teórie obchoduLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
E15-0042-IVerejná ekonomika a správaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.