Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0110-BAnalýza účtovnej závierkyZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
E15-0112-IDane podnikateľských subjektovZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
E15-0113-BDane v účtovníctve podnikateľovZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
PHD_E033_NFinančné účtovníctvo2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
PHD_E033Finančné účtovníctvo podnikateľov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
PHD_E034_NInformačné systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
E15-0115-BJednoduché účtovníctvoZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0120-BPraktikum účtovníctvaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
E15-0122-BÚčtovníctvo podnikateľovZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
E15-0123-BÚčtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcíZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0111-BAutomatizácia účtovníctvaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
E15-0117-IMedzinárodné účtovné štandardyLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0118-BNákladové účtovníctvoLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
E15-0123-BÚčtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcíLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0169-BZáklady účtovníctvaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.