Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Finančné účtovníctvo
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Finančné účtovníctvo podnikateľov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
PHD_E034_NInformačné systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0118-BLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
E15-0123-BÚčtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcí
LS 2019/2020 - FEM
E15-0169-B
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Dane podnikateľských subjektovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
PHD_E033_NFinančné účtovníctvo
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
PHD_E033
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E034_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0120-BZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Milan Kučera, CSc.
E15-0122-BZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Anna Látečková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
E15-0111-BAutomatizácia účtovníctvaLS 2020/2021 - FEM
Medzinárodné účtovné štandardy
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Účtovníctvo rozpoč., príspev. organizácií a obcíLS 2020/2021 - FEM
E15-0169-BZáklady účtovníctva
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.