Katedra informatiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Ekonomická informatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
LS 2019/2020 - FEMIng. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BInformačné a komunikačné technológieLS 2019/2020 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0058-BManažérska informatikaLS 2019/2020 - FEM
E15-0171-IPočítačové siete
LS 2019/2020 - FEM
E15-0059-BLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
E15-0175-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0054-IExcel pre ekonómovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
Informačné a komunikačné technológie
ZS 2020/2021 - FEM
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0057-BInformatikaZS 2020/2021 - FEM
E15-0059-B
ZS 2020/2021 - FEM
Podnikové informačné systémyZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
E15-0061-B
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Informačná bezpečnosť
LS 2020/2021 - FEM
Ing. Eva Oláhová, PhD.
E15-0056-BLS 2020/2021 - FEMdoc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Manažérska informatikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
E15-0171-I
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Počítačové spracovanie informácií
LS 2020/2021 - FEM
Základy počítačových sietí
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Darina Tóthová, PhD.