Katedra manažmentu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E056_NManažment kvality II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Manažment výroby II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Distribučné systémy a logistika
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0065-BLS 2019/2020 - FEM
LogistikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ManažmentLS 2019/2020 - FEM
E15-0072-B
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0076-B
LS 2019/2020 - FEM
Organizácia manažérskej práceLS 2019/2020 - FEM
345E201Podnikový manažment
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Strategický manažmentLS 2019/2020 - FEM
Základy manažmentuLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEM
Firemné plánovanieZS 2020/2021 - FEM
LogistikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0068-IManažérske poradenstvoZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Manažment
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E019_NManažment III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Manažment kvality
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E056_NManažment kvality II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0075-IManažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmuZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E0362020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0078-IMedzinárodný manažment a podnikanie
ZS 2020/2021 - FEM
Organizácia manažérskej práceZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0080-BPodnikanie malých a stredných podnikovZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Projektový manažmentZS 2020/2021 - FEM
345E306Riadenie ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IStrategický manažment
ZS 2020/2021 - FEM
Strategický manažment II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0083-BZáklady manažmentu
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0196-IZručnosti pre úspech v praxiZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Distribučné systémy a logistika
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0065-BEnvironmentálny manažment
LS 2020/2021 - FEM
E15-0067-ILogistika
LS 2020/2021 - FEM
E15-0170-B
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0072-B
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment výrobyLS 2020/2021 - FEM
E15-0079-ILS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0193-B
LS 2020/2021 - FEM
Strategický manažment
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.