Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_E017
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E054_NGlobálny marketing a rozvíjajúce sa trhy II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Marketingová komunikácia II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E024_NMarketingový manažment II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E060_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Agrárny marketingLS 2019/2020 - FEM
Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0168-BLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-ILS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-0178-BRetail Akadémia II.
LS 2019/2020 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
LS 2019/2020 - FEM
Technika zahraničného obchoduLS 2019/2020 - FEM
Výskum trhu
LS 2019/2020 - FEM
Zahraničný agrárny obchodLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E017Agrárny marketing II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0085-IE - obchodovanie
ZS 2020/2021 - FEM
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhyZS 2020/2021 - FEM
PHD_E054_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0114-IInformačné systémy v marketingu
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Manažérska komunikácia
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0089-IZS 2020/2021 - FEM
E15-0168-BZS 2020/2021 - FEM
E15-0090-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0092-IMarketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
PHD_E031_NMarketingová komunikácia II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Marketingový manažment II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0093-BMedzinárodný marketing
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0094-I
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0096-BObchodná prevádzka a merchandising
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0097-IObchodné operácieZS 2020/2021 - FEM
Obchodné podnikanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E001Produkt a kvalita
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Psychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0177-BRetail Akadémia I.ZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0101-BVýskum trhu
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Zahraničný agrárny obchodZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0084-I
LS 2020/2021 - FEM
E15-0086-ILS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0088-BManažérska komunikácia
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0090-IMarketing potravínLS 2020/2021 - FEM
Marketing služiebLS 2020/2021 - FEM
E15-0098-BObchodné podnikanieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0178-BRetail Akadémia II.LS 2020/2021 - FEM
E15-0099-IStrategický marketing
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
345E410Zahraničný agrárny obchod
LS 2020/2021 - FEM