Katedra matematiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Diferenciálny počet2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E042_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Teória pravdepodobnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
PHD_M025
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
E15-0102-BLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
MatematikaLS 2019/2020 - FEM
Matematika I BLS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E103Matematika pri počítači
LS 2019/2020 - FEM
RNDr. Mária Farkašová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMRNDr. Mária Farkašová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M027Diferenciálny počet2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMMgr. Vladimír Matušek, PhD.
E15-0103-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0104-IMatematika a modelovanie
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
PHD_E042_NMatematika pre ekonómov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_M0262020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_M025
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Finančná a poistná matematika
LS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
E15-0172-BMatematika pre potravinárovLS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
LS 2020/2021 - FEMdoc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
461E103LS 2020/2021 - FEM
461E109
LS 2020/2021 - FEM
RNDr. Mária Farkašová, PhD.