Katedra jazykov (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_E003_NOdborný jazyk PhD2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-168L-BAnglický jazyk B
LS 2019/2020 - FEM
E15-170L-BLS 2019/2020 - FEMPhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
E15-172L-BFrancúzsky jazyk BLS 2019/2020 - FEMPhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-174L-BLS 2019/2020 - FEMPhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Komunikácia AJLS 2019/2020 - FEMPhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
E15-188L-B
LS 2019/2020 - FEM
E15-189L-B
LS 2019/2020 - FEM
E15-176L-BLS 2019/2020 - FEMPhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-178L-BNemecký jazyk DLS 2019/2020 - FEM
Obchodná komunikácia AJLS 2019/2020 - FEMPaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Obchodná komunikácia NJLS 2019/2020 - FEM
E15-192L-I
LS 2019/2020 - FEM
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Obchodná prezentácia RJLS 2019/2020 - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
E15-196L-B
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
E15-198L-BLS 2019/2020 - FEM
Odborný jazyk (slovenský jazyk)LS 2019/2020 - FEMMgr. Viera Prídavková, PhD.
E15-199L-BPokročilý stupeň (AJ)
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-218L-BLS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-200L-B
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-202L-BPokročilý stupeň (RJ)LS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-216L-BPokročilý stupeň (slovenský jazyk)LS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-180L-BRuský jazyk BLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
E15-220L-BLS 2019/2020 - FEM
Slovenský jazyk DLS 2019/2020 - FEMMgr. Viera Prídavková, PhD.
E15-204L-B
LS 2019/2020 - FEM
Stredne pokročilý stupeň (čínsky jazyk )
LS 2019/2020 - FEM
E15-205L-BStredne pokročilý stupeň (FJ)LS 2019/2020 - FEMMgr. Stanislava Gálová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-207L-BStredne pokročilý stupeň (RJ)
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-215L-BStredne pokročilý stupeň (slovenský jazyk )
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMMgr. Stanislava Gálová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
222E283LLS 2019/2020 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
Základný stupeň (FJ)LS 2019/2020 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
E15-211L-BLS 2019/2020 - FEM
E15-214L-B
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
E15-167Z-BAnglický jazyk AZS 2020/2021 - FEM
E15-169Z-B
ZS 2020/2021 - FEM
E15-171Z-BFrancúzsky jazyk A
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-173Z-BFrancúzsky jazyk CZS 2020/2021 - FEM
Komunikácia AJ
ZS 2020/2021 - FEM
Komunikácia NJZS 2020/2021 - FEM
E15-189Z-BZS 2020/2021 - FEM
E15-175Z-BNemecký jazyk AZS 2020/2021 - FEM
E15-177Z-BNemecký jazyk C
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Obchodná komunikácia AJZS 2020/2021 - FEM
Obchodná komunikácia NJZS 2020/2021 - FEMPaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMPaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
E15-193Z-BObchodná prezentácia AJ
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Obchodná prezentácia NJZS 2020/2021 - FEM
E15-195Z-B
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Odborný jazyk I. AJZS 2020/2021 - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Odborný jazyk I. NJZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
E15-217Z-BOdborný jazyk (slovenský jazyk)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Viera Prídavková, PhD.
E15-199Z-BZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
Pokročilý stupeň (čínsky jazyk)
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-200Z-BPokročilý stupeň (FJ)ZS 2020/2021 - FEM
Pokročilý stupeň (NJ)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-202Z-BPokročilý stupeň (RJ)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-216Z-B
ZS 2020/2021 - FEM
E15-203Z-BZS 2020/2021 - FEM
E15-179Z-B
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Slovenský jazyk CZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Stredne pokročilý stupeň (FJ)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-206Z-BStredne pokročilý stupeň (NJ)
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-207Z-BStredne pokročilý stupeň (RJ)
ZS 2020/2021 - FEM
E15-215Z-BStredne pokročilý stupeň (slovenský jazyk )
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
ZS 2020/2021 - FEM
Španielsky jazyk AZS 2020/2021 - FEM
E15-185Z-BŠpanielsky jazyk CZS 2020/2021 - FEM
222E283ZZS 2020/2021 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
Základný stupeň (FJ)ZS 2020/2021 - FEM
E15-210Z-BZS 2020/2021 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
Základný stupeň (RJ)
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
Základný stupeň (slovenský jazyk)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
Základný stupeň (ŠJ)ZS 2020/2021 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
222E279Základy slovenského jazyka pre cudzincov
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Jana Vrbová, PhD.
E15-168L-BAnglický jazyk B
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-170L-B
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
E15-172L-BFrancúzsky jazyk B
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-174L-B
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
E15-187L-BKomunikácia AJLS 2020/2021 - FEMPhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
E15-189L-BKomunikácia RJ
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Nemecký jazyk BLS 2020/2021 - FEM
Nemecký jazyk D
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Obchodná komunikácia NJ
LS 2020/2021 - FEM
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
E15-192L-IObchodná komunikácia RJLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
Obchodná prezentácia NJ
LS 2020/2021 - FEM
Obchodná prezentácia RJLS 2020/2021 - FEM
E15-196L-BOdborný jazyk I. AJLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Odborný jazyk (slovenský jazyk)
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
E15-199L-B
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-218L-BLS 2020/2021 - FEM
E15-200L-BPokročilý stupeň (FJ)
LS 2020/2021 - FEM
E15-201L-BLS 2020/2021 - FEM
Pokročilý stupeň (RJ)
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Matušeková, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
E15-203L-BPokročilý stupeň (ŠJ)LS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Matušeková, PhD.
E15-180L-BLS 2020/2021 - FEMPhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
E15-182L-BRuský jazyk DLS 2020/2021 - FEMPhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
E15-222L-B
LS 2020/2021 - FEM
Stredne pokročilý stupeň (AJ)
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-213L-BStredne pokročilý stupeň (čínsky jazyk )
LS 2020/2021 - FEM
Stredne pokročilý stupeň (FJ)LS 2020/2021 - FEMMgr. Stanislava Gálová, PhD.
LS 2020/2021 - FEMMgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-207L-B
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
E15-184L-BLS 2020/2021 - FEMPhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
LS 2020/2021 - FEM
222E283LLS 2020/2021 - FEMMgr. Mária Fördösová, PhD.
E15-209L-BLS 2020/2021 - FEM
E15-210L-B
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
E15-211L-B
LS 2020/2021 - FEM
E15-214L-B
LS 2020/2021 - FEM
E15-212L-BZákladný stupeň (ŠJ)
LS 2020/2021 - FEM
Mgr. Mária Fördösová, PhD.
Základy slovenského jazyka pre cudzincov
LS 2020/2021 - FEM