Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - DPŠ - FEM, LS 2019/2020 - DPŠ - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
142E215Hospitačná prax v predmetoch profesijnej prípravyZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
142E404Metodika odborných predmetovZS 2019/2020 - DPŠ - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
142E406Metodológia a pedagogická diagnostikaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
345E509Organizácia a riadenie školstvaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Silvia Virághová, PhD.
142E411Pedagogická propedeutikaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
311E103PsychológiaZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E004Psychológia práce a organizácieZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E005Psychológia trhu a reklamyZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
345E014Riešenie konfliktovZS 2019/2020 - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
145E008Rozvoj sociálnych kompetenciíZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E206Sociálna psychológiaZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E405Technológia vzdelávaniaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E101Úvod do psychológieZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E301Všeobecná a vývinová psychológiaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E410Všeobecná didaktikaZS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
142E302Všeobecná pedagogikaZS 2019/2020 - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
E15-0109-BVšeobecná psychológiaZS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E216Výstupová prax v predmetoch profesijnej prípravyZS 2019/2020 - DPŠ - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
142E025Základy andragogikyZS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
142E403Didaktika odborných predmetovLS 2019/2020 - DPŠ - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
142E217Inovácie v odboreLS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
311E401Pedagogická a sociálna psychológiaLS 2019/2020 - DPŠ - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E401Pedagogická komunikáciaLS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Silvia Virághová, PhD.
142E001PedagogikaLS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
E15-0108-BPsychológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E004Psychológia práce a organizácieLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E403Psychológia práce a riadiacej činnosti IngLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E005Psychológia trhu a reklamyLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
345E014Riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
145E008Rozvoj sociálnych kompetenciíLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E206Sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E402Teória výchovyLS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
311E101Úvod do psychológieLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E302Všeobecná pedagogikaLS 2019/2020 - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
E15-0109-BVšeobecná psychológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E216Výstupová prax v predmetoch profesijnej prípravyLS 2019/2020 - DPŠ - FEMIng. Eleonóra Černáková, PhD.
ZP-DPSZáverečná prácaLS 2019/2020 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.