Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEM, LS 2019/2020 - DPŠ - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
142E403Didaktika odborných predmetov
LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
142E217
LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
LS 2019/2020 - DPŠ - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
PaedDr. Silvia Virághová, PhD.
PedagogikaLS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Psychológia práce a organizácieLS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E005Psychológia trhu a reklamyLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
LS 2019/2020 - FEMMgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
145E008Rozvoj sociálnych kompetenciíLS 2019/2020 - FEM
142E206Sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E402Teória výchovyLS 2019/2020 - DPŠ - FEM
Úvod do psychológieLS 2019/2020 - FEM
142E302LS 2019/2020 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E216
LS 2019/2020 - DPŠ - FEM
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
ZP-DPSLS 2019/2020 - DPŠ - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
142E215ZS 2020/2021 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
142E404
ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
Metodológia a pedagogická diagnostikaZS 2020/2021 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
Pedagogická propedeutika
ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
311E103PsychológiaZS 2020/2021 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
311E005ZS 2020/2021 - FEM
E15-0185-BRiešenie konfliktov
ZS 2020/2021 - FEM
145E008
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
142E405ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
311E101
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E410Všeobecná didaktikaZS 2020/2021 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
142E302Všeobecná pedagogika
ZS 2020/2021 - FEM
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
ZS 2020/2021 - DPŠ - FEM
ZS 2020/2021 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Didaktika odborných predmetovLS 2020/2021 - DPŠ - FEMMgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
LS 2020/2021 - DPŠ - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E401Pedagogická komunikáciaLS 2020/2021 - DPŠ - FEM
LS 2020/2021 - FEMPaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
PsychológiaLS 2020/2021 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Psychológia práce a organizácie
LS 2020/2021 - FEM
311E403Psychológia práce a riadiacej činnosti IngLS 2020/2021 - FEM
311E005Psychológia trhu a reklamyLS 2020/2021 - FEMPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
E15-0185-BRiešenie konfliktovLS 2020/2021 - FEMMgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
Rozvoj sociálnych kompetenciíLS 2020/2021 - FEM
142E206Sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FEM
142E402
LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
311E101
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
142E302Všeobecná pedagogika
LS 2020/2021 - FEM
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
E15-0109-BVšeobecná psychológiaLS 2020/2021 - FEM
142E216LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
ZP-DPS
LS 2020/2021 - DPŠ - FEM
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.