Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0124-BEkofilozofiaZS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0167-BEnvironmentálna politikaZS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
211E201EstetikaZS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0125-BEtikaZS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0126-BFilozofiaZS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0219-BManažérska etikaZS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0127-BMedzinárodné vzťahyZS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
E15-0128-IPodnikateľská etikaZS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
313E101PolitológiaZS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
312E202Rurálna sociológiaZS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
312E101SociológiaZS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
PHD_E057_NSociológia a psychológia trhu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0132-ISociológia vidieka a poľnohospodárstvaZS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
211E201EstetikaLS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0125-BEtikaLS 2019/2020 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
313E304Európske integračné procesyLS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
E15-0127-BMedzinárodné vzťahyLS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
E15-0129-BPolitológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
312E202Rurálna sociológiaLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0130-BSociológiaLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0131-BSociológia pre ekonómov a manažérovLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0132-ISociológia vidieka a poľnohospodárstvaLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0133-BTeória politikyLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.