Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Sociológia a psychológia trhu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
211E201
LS 2019/2020 - FEM
Etika
LS 2019/2020 - FEM
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Európske integračné procesyLS 2019/2020 - FEM
Medzinárodné vzťahyLS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
PolitológiaLS 2019/2020 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
312E202LS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
Sociológia vidieka a poľnohospodárstva
LS 2019/2020 - FEM
E15-0133-BTeória politikyLS 2019/2020 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0167-BEnvironmentálna politika
ZS 2020/2021 - FEM
Estetika
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0125-BEtikaZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0126-B
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0219-BZS 2020/2021 - FEM
Medzinárodné vzťahyZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
313E101PolitológiaZS 2020/2021 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
Rurálna sociológia
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sociológia a psychológia trhu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Sociológia pre ekonómov a manažérov
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0132-ISociológia vidieka a poľnohospodárstva
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0179-BZáklady filozofieZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
211E201Estetika
LS 2020/2021 - FEM
E15-0125-BEtikaLS 2020/2021 - FEM
313E304LS 2020/2021 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
LS 2020/2021 - FEMPhDr. Peter Porubčan, CSc.
MultikulturalizmusLS 2020/2021 - FEM
PolitológiaLS 2020/2021 - FEM
312E202LS 2020/2021 - FEM
E15-0130-B
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0132-I
LS 2020/2021 - FEM
E15-0133-BTeória politiky
LS 2020/2021 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.