Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM, ZS 2020/2021 - FEM.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
E15-0124-BZS 2020/2021 - FEMMgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
211E201
ZS 2020/2021 - FEM
Etika
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0126-BZS 2020/2021 - FEM
E15-0219-BManažérska etika
ZS 2020/2021 - FEM
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
E15-0127-B
ZS 2020/2021 - FEM
Podnikateľská etika
ZS 2020/2021 - FEM
Politológia
ZS 2020/2021 - FEM
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Rurálna sociológia
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E057_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0131-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sociológia vidieka a poľnohospodárstvaZS 2020/2021 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0183-B
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0179-B
ZS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0127-B
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
E15-0181-BMultikulturalizmus
LS 2020/2021 - FEM
E15-0129-BPolitológiaLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
SociológiaLS 2020/2021 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
E15-0131-BSociológia pre ekonómov a manažérovLS 2020/2021 - FEMdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sociológia vidieka a poľnohospodárstva
LS 2020/2021 - FEM
E15-0133-BTeória politiky
LS 2020/2021 - FEM
PhDr. Anna Mravcová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.