Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Bioštatistika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
PHD_E046_NEkonometria III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E0432019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E015
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E010Metodika a metodológia vedeckej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_U018_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
PHD_E058_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E055_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Demografické modelovanieLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
314E402LS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Finančné a poistné modelovanie
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0145-IKvantitatívne metódy v marketinguLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0146-I
LS 2019/2020 - FEM
E15-0147-I
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
E15-0150-ILS 2019/2020 - FEM
E15-0153-IModelovanie rizika
LS 2019/2020 - FEM
Operačný výskum - Optimálne programovanie
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
461E001LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0160-B
LS 2019/2020 - FEM
462E001Štatistické metódyLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Štatistika I A
LS 2019/2020 - FEM
E15-0163-BŠtatistika I BLS 2019/2020 - FEM
E15-0164-ILS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0165-BTeória pravdepodobnostiLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0134-IBioštatistické metódy
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Bioštatistika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Data MiningZS 2020/2021 - FEM
E15-0137-IDemografické metódy a analýzyZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0139-BEkonometria IZS 2020/2021 - FEM
Ekonometria II
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E046_NEkonometria III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Ekonometrické modelovanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0143-BZS 2020/2021 - FEM
Kvantitatívne metódy v ekonómii
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0148-BZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
PHD_E010Metodika a metodológia vedeckej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Metódy a techniky hodnotenia socio-ekonomického rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0149-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0151-IZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0152-I
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
462E304ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
E15-0157-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0158-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
E15-0159-I
ZS 2020/2021 - FEM
Štatistické metódy II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Štatistika I A
ZS 2020/2021 - FEM
Štatistika III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Teória hierZS 2020/2021 - FEM
E15-0166-IZS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0141-IFinančné a poistné modelovanie
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0142-BLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
E15-0146-IMakroekonomická analýza
LS 2020/2021 - FEM
Manažérska štatistika a ekonometriaLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
E15-0153-I
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Operačný výskum - Optimálne programovanie
LS 2020/2021 - FEM
461E001Operačný výskum - Teória rozhodovaniaLS 2020/2021 - FEM
E15-0156-BPodnikovohospodárska štatistika
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
462E001Štatistické metódyLS 2020/2021 - FEM
E15-0162-B
LS 2020/2021 - FEM
E15-0163-BŠtatistika I BLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
E15-0165-BTeória pravdepodobnosti
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.