Dekanát FEM (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, 2019/2020 - MBA - FEM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
COURSE-12Accounting and Finance
2019/2020 - MBA - FEM
COURSE-1Agribusiness2019/2020 - MBA - FEM
Agribusiness and Rural Development2019/2020 - MBA - FEM
COURSE-2
2019/2020 - MBA - FEM
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
COURSE-11Business Informatics for Agribusiness2019/2020 - MBA - FEM
PHD_E0082019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dizertačný projekt A2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dizertačný projekt B2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Dizertačný projekt C2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Dizertačný projekt I.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E0062019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Finance and Accountancy2019/2020 - MBA - FEM
General Economics and Business Law
2019/2020 - MBA - FEM
Management in Agribusiness2019/2020 - MBA - FEM
Marketing and Trade
2019/2020 - MBA - FEM
COURSE-7MBA Management Project2019/2020 - MBA - FEM
Metodika dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Písomná práca k dizertačnej skúške
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Quantitative Methods for Business
2019/2020 - MBA - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
COURSE-13
2019/2020 - MBA - FEM
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E301
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
911E301LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
LS 2019/2020 - FEM
E15-0003-BOdborná prax I
LS 2019/2020 - FEM
E15-0004-I
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
Štátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Štátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
COURSE-12
2020/2021 - MBA - FEM
2020/2021 - MBA - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
2020/2021 - MBA - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
2020/2021 - MBA - FEMMgr. Andrea Holúbeková, PhD.
2020/2021 - MBA - FEM
PHD_E008
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dizertačný projekt C2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E006Dizertačný projekt II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
COURSE-42020/2021 - MBA - FEM
2020/2021 - MBA - FEMprof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Management in Agribusiness
2020/2021 - MBA - FEM
Marketing and Trade
2020/2021 - MBA - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
2020/2021 - MBA - FEMDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E300_NObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E007Písomná práca k dizertačnej skúške
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Quantitative Methods for Business
2020/2021 - MBA - FEM
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
421E302ZZS 2020/2021 - FEM
921E502Z
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Sustainable Agriculture and Rural Development2020/2021 - MBA - FEM
PHD_E001_NŠtátna dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Úvod do štúdia
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
PHD_E301_NZáverečná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E301Záverečná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
911E301
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
911E521Diplomová práca
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
LS 2020/2021 - FEM
E15-0004-ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
421E302L
LS 2020/2021 - FEM
921E502LLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
SBS-ELS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Štátna inžinierska skúška
LS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská