Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI, ZS 2019/2020 - FZKI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Z15-0068-IAplikácie GISZS 2019/2020 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
Z15-0073-BGeodéziaZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0074-BGIS pre krajinnú architektúruZS 2019/2020 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
PHD_Z031_NGIS v priestorovom plánovaní2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0075-BHodnotenie kvality ŽPZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0076-IInformačné zdroje o územíZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0077-BKataster nehnuteľnostíZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0079-BKrajinné plánovanieZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0081-IManažment chránených územíZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0082-BMapovanie v GISZS 2019/2020 - FZKIIng. Jozef Halva, PhD.
PHD_Z029_NMetódy EIA v krajinnom inžinierstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Z15-0084-INakladanie s odpadmiZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0085-BOdpadové hospodárstvoZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
PHD_Z033_NOchrana a tvorba ŽP v poľnohospodárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Z15-0086-BOchrana a zúrodňovanie pôdyZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0087-IOrganizácia pôdneho fonduZS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Tárníková, PhD.
Z15-0088-IPoľné cestyZS 2019/2020 - FZKIIng. Ľubomír Konc, PhD.
Z15-0089-IPosudzovanie vplyvov na životné prostredieZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0090-IPozemkové úpravyZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
PHD_Z032_NRekultivačné opatrenia v krajine2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0093-BTerénne úpravyZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0097-BZáklady geografických informačných systémovZS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0069-BBonitácia a cena pôdyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0070-BDiaľkový prieskum zeme a fotogrametriaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0071-IEnvironmentálne manažérske systémyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0072-IEnvironmentálne záťažeLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0073-BGeodéziaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0074-BGIS pre krajinnú architektúruLS 2019/2020 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
Z15-0075-BHodnotenie kvality ŽPLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0078-IKomunálne odpadové hospodárstvoLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0079-BKrajinné plánovanieLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0184-IKurz environmentálneho manažmentuLS 2019/2020 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
Z15-0080-BKurz geodetických prácLS 2019/2020 - FZKIIng. Jozef Halva, PhD.
Z15-0083-IModelovanie v GISLS 2019/2020 - FZKIIng. Jozef Halva, PhD.
Z15-0086-BOchrana a zúrodňovanie pôdyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0091-IProjektovanie protieróznych opatreníLS 2019/2020 - FZKIIng. Ľubomír Konc, PhD.
Z15-0093-BTerénne úpravyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0094-IUsporiadanie pozemkového vlastníctvaLS 2019/2020 - FZKIIng. Mária Tárníková, PhD.
Z15-0095-IÚzemné systémy ekologickej stabilityLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0096-BVeterná erózia pôdyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0097-BZáklady geografických informačných systémovLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.