Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FZKI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2020/2021 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
Geodézia
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0074-B
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z031_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0075-BZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0076-IInformačné zdroje o území
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0079-BZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKIIng. Jozef Halva, PhD.
Z15-0081-IZS 2020/2021 - FZKI
Mapovanie v GIS
ZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z029_NMetódy EIA v krajinnom inžinierstve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0084-I
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Z15-0086-BOchrana a zúrodňovanie pôdyZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0087-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Mária Tárníková, PhD.
Poľné cestyZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0090-IZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
PHD_Z032_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Z15-0093-BTerénne úpravyZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Základy CAD
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0097-B
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0070-BDiaľkový prieskum zeme a fotogrametria
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
LS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Z15-0072-ILS 2020/2021 - FZKI
Z15-0073-BLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0074-BGIS pre krajinnú architektúru
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0075-BHodnotenie kvality ŽPLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
LS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Krajinné plánovanieLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Z15-0184-ILS 2020/2021 - FZKIIng. Karol Šinka, PhD.
Kurz geodetických prácLS 2020/2021 - FZKIIng. Jozef Halva, PhD.
Modelovanie v GIS
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Jozef Halva, PhD.
Z15-0086-BOchrana a zúrodňovanie pôdy
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0091-IProjektovanie protieróznych opatreníLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0093-B
LS 2020/2021 - FZKI
Usporiadanie pozemkového vlastníctvaLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0095-IÚzemné systémy ekologickej stability
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0096-BLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.