Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEM, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM, ZS 2020/2021 - FEM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEM
314E416ZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
PHD_E053_NEkonomika rozvoja III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Komparatívna ekonómiaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0024-I
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Medzinárodná ekonomika IZS 2020/2021 - FEM
Medzinárodná ekonomika IIZS 2020/2021 - FEM
PHD_E037_NMedzinárodná ekonomika III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
E15-0035-INadnárodné spoločnosti a globalizáciaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
PHD_E012Odvetvové ekonomiky2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0038-IPoľnohospodárska politikaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
E15-0040-BÚvod do ekonómieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Verejná voľbaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
LS 2020/2021 - FEM
Behaviorálna ekonómia
LS 2020/2021 - FEM
314E301
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Ekonomika rozvojaLS 2020/2021 - FEM
E15-0020-ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
E15-0024-IMakroekonómia a medzinárodná ekonomika
LS 2020/2021 - FEM
Medzinárodná ekonómia pre pokročilýchLS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditamiLS 2020/2021 - FEM
E15-0039-ILS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.