Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A020_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Ekológia trávnych porastov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
PHD_A064_NMenej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Okopaniny2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Produkčný proces poľných krmovín
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Systémy obrábania pôdy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
PHD_A060_NŠpeciálne plodiny
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Teoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A061_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Alternatívne a energetické plodiny
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
A15-0158-BKrmovinárstvoLS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0225-I
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0159-ILúkarstvo a trávne porasty
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
LS 2019/2020 - FAPZ
621A507LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0226-BRastlinná produkcia vo výžive ľudíLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0124-B
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0125-BRastlinná výroba I.
LS 2019/2020 - FAPZ
Rastlinná výroba II.
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Špeciálne trávnikárstvo
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Trávnikárstvo
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Peter Kovár, PhD.
A15-0129-B
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_A020_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0119-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
PHD_A013_NEkológia trávnych porastov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A319ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0158-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0224-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0225-ILúkarstvo a pasienkárstvo
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0122-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A065_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0160-IPoľné krmovinárstvoZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Produkčný proces poľných krmovín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
621A424Projektovanie osevných postupov
ZS 2020/2021 - FAPZ
Rastlinná produkcia vo výžive ľudíZS 2020/2021 - FAPZ
Rastlinná výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
A15-0125-BRastlinná výroba I.
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Špeciálne plodiny2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
621A110
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A052_NTeoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A043_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
621A103ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A061_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ivan Černý, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Krmoviny v potravinovom reťazciLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0225-ILS 2020/2021 - FAPZ
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
LS 2020/2021 - FAPZ
621A323LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Pasienkárstvo a trávne porastyLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
A15-0124-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ivan Černý, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
621A110
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
621A338LS 2020/2021 - FAPZIng. Peter Kovár, PhD.
A15-0129-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Richard Pospišil, Dr.