Katedra manažmentu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E019_NManažment III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
PHD_E056_NManažment kvality II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E036Manažment výroby II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_NMedzinárodné podnikanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E029_NStrategický manažment II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0064-BDistribučné systémy a logistikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0065-BEnvironmentálny manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0067-ILogistikaLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0170-BManažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0072-BManažment ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0076-BManažment výrobyLS 2019/2020 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0079-IOrganizácia manažérskej práceLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
345E201Podnikový manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IStrategický manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0083-BZáklady manažmentuLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0065-BEnvironmentálny manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0066-BFiremné plánovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
E15-0067-ILogistikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0068-IManažérske poradenstvoZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0170-BManažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
PHD_E019_NManažment III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0070-IManažment kvalityZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
PHD_E056_NManažment kvality II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0071-BManažment kvality potravínZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0073-IManažment ľudských zdrojov IIZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0074-BManažment podnikuZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0075-IManažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmuZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E036Manažment výroby II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_NMedzinárodné podnikanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0078-IMedzinárodný manažment a podnikanieZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0079-IOrganizácia manažérskej práceZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0080-BPodnikanie malých a stredných podnikovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
345E201Podnikový manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0081-IProjektový manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
345E306Riadenie ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IStrategický manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
PHD_E029_NStrategický manažment II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0083-BZáklady manažmentuZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0196-IZručnosti pre úspech v praxiZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0064-BDistribučné systémy a logistikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0065-BEnvironmentálny manažmentLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0067-ILogistikaLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0170-BManažmentLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0072-BManažment ľudských zdrojovLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0076-BManažment výrobyLS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0079-IOrganizácia manažérskej práceLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
345E201Podnikový manažmentLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0193-BPodnikový manažmentLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IStrategický manažmentLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0083-BZáklady manažmentuLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.