Katedra manažmentu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_E019_NManažment III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment kvality II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E036Manažment výroby II.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E029_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0065-B
LS 2019/2020 - FEM
Logistika
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment ľudských zdrojov
LS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0079-ILS 2019/2020 - FEM
Podnikový manažmentLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
LS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
LS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Environmentálny manažment
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0066-BZS 2020/2021 - FEM
E15-0067-ILogistikaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
PHD_E019_NManažment III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Manažment kvalityZS 2020/2021 - FEM
PHD_E056_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
E15-0073-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0074-B
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0075-IManažment rozvoja agroturizmu a vidieckého turizmuZS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E036
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
PHD_E014_NMedzinárodné podnikanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
E15-0078-IZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0080-BPodnikanie malých a stredných podnikovZS 2020/2021 - FEM
Podnikový manažmentZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Projektový manažment
ZS 2020/2021 - FEM
345E306Riadenie ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0082-IStrategický manažment
ZS 2020/2021 - FEM
PHD_E029_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0064-BLS 2020/2021 - FEM
Environmentálny manažmentLS 2020/2021 - FEM
E15-0067-I
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0170-BManažment
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0072-B
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
E15-0076-BManažment výrobyLS 2020/2021 - FEMprof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Organizácia manažérskej práceLS 2020/2021 - FEM
Podnikový manažment
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
LS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Radovan Savov, PhD.
E15-0083-B
LS 2020/2021 - FEM