Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
PHD_E017
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
PHD_E024_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
PHD_E060_NPsychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0084-ILS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Manažérska komunikácia
LS 2019/2020 - FEM
E15-0168-B
LS 2019/2020 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-ILS 2019/2020 - FEM
LS 2019/2020 - FEM
E15-0098-BLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Strategický marketing
LS 2019/2020 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0100-BLS 2019/2020 - FEM
Výskum trhuLS 2019/2020 - FEM
Zahraničný agrárny obchodLS 2019/2020 - FEM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Agrárny marketing II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0085-IZS 2020/2021 - FEM
E15-0087-IZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
E15-0114-IInformačné systémy v marketingu
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0088-BZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Marketing
ZS 2020/2021 - FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Marketing potravínZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebZS 2020/2021 - FEM
Marketingová komunikácia
ZS 2020/2021 - FEM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Marketingový manažment II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0094-I
ZS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Obchodná prevádzka a merchandising
ZS 2020/2021 - FEM
E15-0097-IZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Produkt a kvalitaZS 2020/2021 - FEM
PHD_E060_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
ZS 2020/2021 - FEM
ZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0174-IVýskum verejnej mienky a komunikačné stratégie
ZS 2020/2021 - FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
345E410Zahraničný agrárny obchodZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Agrárny marketingLS 2020/2021 - FEM
E15-0086-IEurópsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanieLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0088-B
LS 2020/2021 - FEM
LS 2020/2021 - FEM
E15-0090-ILS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služieb
LS 2020/2021 - FEM
Obchodné podnikanieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Retail Akadémia II.
LS 2020/2021 - FEM
E15-0099-IStrategický marketing
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0100-BLS 2020/2021 - FEM
Výskum trhu
LS 2020/2021 - FEM
Zahraničný agrárny obchod
LS 2020/2021 - FEM
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.