Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEM, LS 2019/2020 - FEM, ZS 2019/2020 - FEM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_E017Agrárny marketing II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0085-IE - obchodovanieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0087-IGlobálny marketing a rozvíjajúce sa trhyZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
PHD_E054_NGlobálny marketing a rozvíjajúce sa trhy II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0114-IInformačné systémy v marketinguZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0088-BManažérska komunikáciaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0089-IManažment obchodnej firmyZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0168-BMarketingZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-IMarketing potravínZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0092-IMarketingová komunikáciaZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
PHD_E031_NMarketingová komunikácia II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
PHD_E024_NMarketingový manažment II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0093-BMedzinárodný marketingZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0094-INákup a predajZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0096-BObchodná prevádzka a merchandisingZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0097-IObchodné operácieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E001Produkt a kvalitaZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
PHD_E060_NPsychológia spotrebiteľského správania a nákupné rozhodnutia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0177-BRetail Akadémia I.ZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0101-BVýskum trhuZS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0174-IVýskum verejnej mienky a komunikačné stratégieZS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
345E410Zahraničný agrárny obchodZS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0084-IAgrárny marketingLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0086-IEurópsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanieLS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0088-BManažérska komunikáciaLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0168-BMarketingLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-IMarketing potravínLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0178-BRetail Akadémia II.LS 2019/2020 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0099-IStrategický marketingLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0100-BTechnika zahraničného obchoduLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E303Výskum trhuLS 2019/2020 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
345E410Zahraničný agrárny obchodLS 2019/2020 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
E15-0085-IE - obchodovanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0087-IGlobálny marketing a rozvíjajúce sa trhyZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0114-IInformačné systémy v marketinguZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0088-BManažérska komunikáciaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0089-IManažment obchodnej firmyZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0168-BMarketingZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-IMarketing potravínZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0092-IMarketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0093-BMedzinárodný marketingZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0094-INákup a predajZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0096-BObchodná prevádzka a merchandisingZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0097-IObchodné operácieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E001Produkt a kvalitaZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0177-BRetail Akadémia I.ZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0101-BVýskum trhuZS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0174-IVýskum verejnej mienky a komunikačné stratégieZS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
345E410Zahraničný agrárny obchodZS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0084-IAgrárny marketingLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0086-IEurópsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanieLS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0088-BManažérska komunikáciaLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0168-BMarketingLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
E15-0090-IMarketing potravínLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0091-BMarketing služiebLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0098-BObchodné podnikanieLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
E15-0178-BRetail Akadémia II.LS 2020/2021 - FEMDr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
E15-0099-IStrategický marketingLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
E15-0100-BTechnika zahraničného obchoduLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
342E303Výskum trhuLS 2020/2021 - FEMprof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
345E410Zahraničný agrárny obchodLS 2020/2021 - FEMdoc. Ing. Patrik Rovný, PhD.