Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0119-BAlternatívne a energetické plodiny
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A319Inulínové plodinyZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Krmovinárstvo
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0224-BZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
PHD_A064_NMenej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Ivan Černý, PhD.
621A230Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ján Novák, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Pestovanie energetických plodín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0160-IPoľné krmovinárstvoZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
PHD_A059_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
621A424Projektovanie osevných postupov
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0226-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
A15-0124-BZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A041_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
PHD_A060_NŠpeciálne plodiny2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
621A338TrávnikárstvoZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0129-BVšeobecná rastlinná výroba
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Všeobecné pestovanie plodínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Eva Candráková, PhD.
PHD_A061_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0119-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ivan Černý, PhD.
A15-0120-BIntegrovaná rastlinná výrobaLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0158-B
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0224-B
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0122-IManažment RV, tvorba a kvalita produkcieLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
621A323Obrábanie pôdyLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
A15-0226-B
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
A15-0124-BLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0125-BRastlinná výroba I.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0126-B
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
A15-0161-B
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
621A338Trávnikárstvo
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0129-B
LS 2020/2021 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.