Dekanát FAPZ (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_A160Dizertačná práca2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Dizertačný projekt I.2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A156Dizertačný projekt 1
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A157
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A1582019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A309_NExperimentálna práca
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A310_N
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A311_N
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Štátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A316_NZahraničná stáž
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
2019/2020 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ
Bakalárska práca
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Ján Gažo, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
Odborná praxLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0005-B
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Dizertačný projekt I.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158_NDizertačný projekt II.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A159_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A310_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A300_NObhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
A15-0006-BÚvod do štúdiaZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A316_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Záverečná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0005-BOdborná prax Bc.
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Štátna inžinierska skúškaLS 2020/2021 - FAPZ