Dekanát FAPZ (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandská studia - FAPZ.

KódNázev předmětuObdobíGarant
PHD_A160Dizertačná práca2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157_NDizertačný projekt I.2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158_NDizertačný projekt II.2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159_NDizertačný projekt III.2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A156Dizertačný projekt 12019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce)2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159Dizertačný projekt 32019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_NExperimentálna práca2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A310_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
911A502Odborná praxZS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
A15-0005-BOdborná prax Bc.ZS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
911A302Odborná prax Bc.ZS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
A15-0006-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
PHD_A316_NZahraničná stáž2019/2020 - doktorandská studia - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
911A301Bakalárska prácaLS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0003-IDiplomová praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-IOdborná praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
A15-0005-BOdborná prax Bc.LS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
911A302Odborná prax Bc.LS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
SIS-AŠtátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
A15-0006-BÚvod do štúdiaZS 2020/2021 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0003-IDiplomová praxLS 2020/2021 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-IOdborná praxLS 2020/2021 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
A15-0005-BOdborná prax Bc.LS 2020/2021 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
SIS-AŠtátna inžinierska skúškaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.