Dekanát FAPZ (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FAPZ, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A160Dizertačná práca2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001Dizertačná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157_NDizertačný projekt I.2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158_NDizertačný projekt II.2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159_NDizertačný projekt III.2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A156Dizertačný projekt 12018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce)2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159Dizertačný projekt 32018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_NExperimentálna práca2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A310_NMetodika dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300Obhajoba dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300_NObhajoba dizertačnej práce2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001_NŠtátna dizertačná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A301Záverečná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
911A301Bakalárska prácaLS 2018/2019 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
911A501Diplomová prácaLS 2018/2019 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0003-IDiplomová praxLS 2018/2019 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-IOdborná praxLS 2018/2019 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
A15-0005-BOdborná prax Bc.LS 2018/2019 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
911A302Odborná prax Bc.LS 2018/2019 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
SIS-AŠtátna inžinierska skúškaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A160Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157_NDizertačný projekt I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158_NDizertačný projekt II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159_NDizertačný projekt III.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A156Dizertačný projekt 12019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce)2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A158Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159Dizertačný projekt 32019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_NExperimentálna práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A310_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
911A502Odborná praxZS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
911A302Odborná prax Bc.ZS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
A15-0006-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
PHD_A301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
911A301Bakalárska prácaLS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0003-IDiplomová praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-IOdborná praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
A15-0005-BOdborná prax Bc.LS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
911A302Odborná prax Bc.LS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
SBS-AŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
SIS-AŠtátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.