Dekanát FAPZ (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Dizertačný projekt II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159_NDizertačný projekt III.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt 1
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A157
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A158
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A159Dizertačný projekt 32019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Metodika dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A300_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A311_NPísomná práca k dizertačnej skúške2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A316_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A301_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZ
Ing. Ján Gažo, PhD.
Diplomová praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Ján Gažo, PhD.
A15-0004-IOdborná praxLS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
Odborná prax Bc.
LS 2019/2020 - FAPZ
LS 2019/2020 - FAPZIng. Eva Demjanová, PhD.
LS 2019/2020 - FAPZ
SIS-AŠtátna inžinierska skúškaLS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A001Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A157_NDizertačný projekt I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Dizertačný projekt II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt III.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A157
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A158Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
Dizertačný projekt 3
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A309_NExperimentálna práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A310_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A311_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Štátna dizertačná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
A15-0006-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Ján Gažo, PhD.
PHD_A316_NZahraničná stáž2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZIng. Jaroslav Andreji, PhD.
PHD_A3012020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A301_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0003-I
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0004-ILS 2020/2021 - FAPZ
Odborná prax Bc.
LS 2020/2021 - FAPZ
Ing. Eva Demjanová, PhD.
SBS-A
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Štátna inžinierska skúškaLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.