Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Agrochémia a výživa rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A019_NFyziologické princípy príjmu živín rastlinami2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0009-IHnojenie záhradných plodín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
A15-0012-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Rastlinné živiny a vedecká výživa rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A038_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A012_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0008-IEnvironmentálna toxikológiaLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0012-BLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-I
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0014-B
LS 2020/2021 - FAPZ
Výživa rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0017-BZáklady agrochémieLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.