Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0007-IAgrochémia a výživa rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
PHD_A019_NFyziologické princípy príjmu živín rastlinami2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0009-IHnojenie záhradných plodínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
A15-0012-BManažment živín v agroekosystémeZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
PHD_A027_NMetódy kontroly výživy rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
PHD_A033_NRastlinné živiny a vedecká výživa rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-ISystémy hnojenia poľnohospodárskych plodínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
PHD_A026_NŠpeciálna výživa rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
PHD_A038_NTechnológie spoločnej aplikácie hnojív a pesticídov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojívZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
PHD_A012_NVýživa a hnojenie plodín v podmienkach stresu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0016-BVýživa rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0017-BZáklady agrochémieZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0008-IEnvironmentálna toxikológiaLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0012-BManažment živín v agroekosystémeLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-ISystémy hnojenia poľnohospodárskych plodínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojívLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0016-BVýživa rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0017-BZáklady agrochémieLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0007-IAgrochémia a výživa rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0009-IHnojenie záhradných plodínZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
A15-0012-BManažment živín v agroekosystémeZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-ISystémy hnojenia poľnohospodárskych plodínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojívZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0016-BVýživa rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0017-BZáklady agrochémieZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0008-IEnvironmentálna toxikológiaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0012-BManažment živín v agroekosystémeLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0013-ISystémy hnojenia poľnohospodárskych plodínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0014-BVýroba a využitie organických hnojívLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
A15-0016-BVýživa rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
A15-0017-BZáklady agrochémieLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.