Katedra botaniky (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FAPZ, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A112_NBotanika burín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A004_NCytológia a embryológia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A002_NNomenklatúra a chorológia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A011_NPopulačná ekológia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
PHD_A003_NReprodukčná a populačná biológia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A005_NReprodukčná biológia poľných rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A057_NReprodukčná biológia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0018-BBiológia rastlinnej produkcieLS 2018/2019 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0019-BBotanikaLS 2018/2019 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0020-IDendrológiaLS 2018/2019 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0021-BGeobotanikaLS 2018/2019 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0019-BBotanikaZS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A112_NBotanika burín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
421A305Botanika tropických a subtropických rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A004_NCytológia a embryológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
421A104Kurz mikroskopickej technikyZS 2019/2020 - FAPZRNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
PHD_A002_NNomenklatúra a chorológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A011_NPopulačná ekológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
PHD_A003_NReprodukčná a populačná biológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A005_NReprodukčná biológia poľných rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
PHD_A057_NReprodukčná biológia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0022-BVšeobecná biológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0018-BBiológia rastlinnej produkcieLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0019-BBotanikaLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0233-BBotanika úžitkových rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
A15-0020-IDendrológiaLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
A15-0021-BGeobotanikaLS 2019/2020 - FAPZprof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.