Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FAPZ, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A044_NAgroenvironmentálny manažment2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
PHD_A039_NEnvironmentálne aspekty rastlinnej produkcie2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
PHD_A015_NKolobeh hmoty a tok energie v ekosystémoch2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0023-BEkológiaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0024-IEkológia agroekosystémovLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0025-BEkológia rastlín a živočíchovLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0026-IHygiena prostrediaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0027-IKomplexná ochrana vôdLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0029-IMonitoring životného prostrediaLS 2018/2019 - FAPZdoc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
A15-0031-BOchrana a tvorba životného prostrediaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0032-BOchrana prírodyLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0036-BZoológiaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A044_NAgroenvironmentálny manažment2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0024-IEkológia agroekosystémovZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0025-BEkológia rastlín a živočíchovZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
PHD_A039_NEnvironmentálne aspekty rastlinnej produkcie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
PHD_A015_NKolobeh hmoty a tok energie v ekosystémoch2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
422A311Komplexná ochrana pôdZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0027-IKomplexná ochrana vôdZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0030-IOchrana a tvorba poľnohospodárskej krajinyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0031-BOchrana a tvorba životného prostrediaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0032-BOchrana prírodyZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0034-IPrírodné zdrojeZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0035-IVyužitie odpadov v poľnohospodárstveZS 2019/2020 - FAPZdoc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
A15-0036-BZoológiaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0230-BŽivotné prostredie a zdravieZS 2019/2020 - FAPZdoc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
A15-0023-BEkológiaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0024-IEkológia agroekosystémovLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0025-BEkológia rastlín a živočíchovLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
A15-0026-IHygiena prostrediaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0027-IKomplexná ochrana vôdLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0029-IMonitoring životného prostrediaLS 2019/2020 - FAPZdoc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
A15-0031-BOchrana a tvorba životného prostrediaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
A15-0032-BOchrana prírodyLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
A15-0036-BZoológiaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.