Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázev předmětuObdobíGarant
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A144_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0043-IBiometrikaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0044-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Genetické hodnotenie hospodárskych zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0046-IGenetické technológie živočíchov
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
A15-0234-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0048-IGenetika populácií
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Genetika živočíchov
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Genomika a proteomika
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Mapovanie genómu zvierat
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0051-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A305_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0052-INutričná genomikaZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0053-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PHD_A079_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
Šľachtiteľské programy v chove zvieratZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
A15-0056-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvieratLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Biometrika
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
A15-0046-IGenetické technológie živočíchov
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
GenetikaLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Metodika vypracovania záverečnej práceLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Všeobecná zootechnika
LS 2020/2021 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.