Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Agrobiodiverzita2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0060-BAnalýza dát v agrobiológii
ZS 2020/2021 - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Biometrika v rastlinnej produkcii2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A312_N
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A098_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0063-IZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A053_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
Genetika poľnohospodárskych rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
Ochrana genofondu rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0070-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A058_NStratégia a perspektívy šľachtenia rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A063_NTrendy v semenárstve
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0074-B
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BZS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0061-BExplantátové kultúry rastlínLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0064-IGenetické zdroje potravín
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0068-IOchrana genofondu rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0069-I
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0237-BPotravinové alergie
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0072-ILS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0074-BVšeobecná genetika
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BLS 2020/2021 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.