Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FAPZ, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A047_NAgrobiodiverzita2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A306_NBioinformačné analýzy a databázy2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A145_NBiometrika v rastlinnej produkcii2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A308_NEpigenetika2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A014_NGenetická a epigenetická dedičnosť2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A098_NGenetické mapovanie rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
PHD_A053_NGeneticky modifikované rastliny v agroekosystéme2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
PHD_A021_NGenetika poľnohospodárskych rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A058_NStratégia a perspektívy šľachtenia rastlín2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A063_NTrendy v semenárstve2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0060-BAnalýza dát v agrobiológiiLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0061-BExplantátové kultúry rastlínLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0064-IGenetické zdroje potravínLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovLS 2018/2019 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0068-IOchrana genofondu rastlínLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-IPokusníctvo a biometrikaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0072-IŠľachtenie rastlínLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0073-BÚvod do biologickej bezpečnostiLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0074-BVšeobecná genetikaLS 2018/2019 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnostiLS 2018/2019 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_A047_NAgrobiodiverzita2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0060-BAnalýza dát v agrobiológiiZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A306_NBioinformačné analýzy a databázy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A145_NBiometrika v rastlinnej produkcii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A014_NGenetická a epigenetická dedičnosť2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
PHD_A098_NGenetické mapovanie rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0063-IGenetické technológie rastlínZS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
PHD_A053_NGeneticky modifikované rastliny v agroekosystéme2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0065-BGenetika a šľachtenie rastlínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovZS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
PHD_A021_NGenetika poľnohospodárskych rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0067-IGenomika a bioinformatikaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0068-IOchrana genofondu rastlínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-IPokusníctvo a biometrikaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0070-IRastlinné biotechnológieZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0071-ISemenárstvo rastlínZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A058_NStratégia a perspektívy šľachtenia rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A063_NTrendy v semenárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0074-BVšeobecná genetikaZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnostiZS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0060-BAnalýza dát v agrobiológiiLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0061-BExplantátové kultúry rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0064-IGenetické zdroje potravínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovLS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0068-IOchrana genofondu rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0069-IPokusníctvo a biometrikaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0237-BPotravinové alergieLS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0072-IŠľachtenie rastlínLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0073-BÚvod do biologickej bezpečnostiLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0074-BVšeobecná genetikaLS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnostiLS 2019/2020 - FAPZdoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.