Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A306_NBioinformačné analýzy a databázy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A014_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
PHD_A053_NGeneticky modifikované rastliny v agroekosystéme
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Genetika poľnohospodárskych rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Trendy v semenárstve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
A15-0060-BAnalýza dát v agrobiológiiLS 2019/2020 - FAPZ
Explantátové kultúry rastlín
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Genetické zdroje potravín
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Genetika mikroorganizmov
LS 2019/2020 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
A15-0068-I
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0069-ILS 2019/2020 - FAPZ
Potravinové alergie
LS 2019/2020 - FAPZ
A15-0072-IŠľachtenie rastlínLS 2019/2020 - FAPZ
Úvod do biologickej bezpečnostiLS 2019/2020 - FAPZ
A15-0074-B
LS 2019/2020 - FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0075-BLS 2019/2020 - FAPZ

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A306_NBioinformačné analýzy a databázy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
PHD_A014_NGenetická a epigenetická dedičnosť2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Genetické technológie rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Genetika a šľachtenie rastlínZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovZS 2020/2021 - FAPZ
PHD_A021_NGenetika poľnohospodárskych rastlín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
A15-0067-IZS 2020/2021 - FAPZ
Ochrana genofondu rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
Pokusníctvo a biometrikaZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Semenárstvo rastlín
ZS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
PHD_A058_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZdoc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Trendy v semenárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAPZ
Všeobecná genetika
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0075-BZáklady biologickej bezpečnostiZS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0061-BLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0064-ILS 2020/2021 - FAPZ
A15-0066-BGenetika mikroorganizmovLS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
A15-0068-ILS 2020/2021 - FAPZ
Pokusníctvo a biometrika
LS 2020/2021 - FAPZ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
A15-0237-B
LS 2020/2021 - FAPZ
Šľachtenie rastlínLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0073-BÚvod do biologickej bezpečnostiLS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Jan Brindza, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0075-B
LS 2020/2021 - FAPZ