Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ, LS 2020/2021 - FAPZ, ZS 2020/2021 - FAPZ.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
ZS 2020/2021 - FAPZ
Helminthológia a akarológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A509Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcom
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
621A406Choroby a škodcovia skladovaných produktovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0101-BZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0103-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0108-BZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A113_NMetodológia práce so škodcami kultúrnych rastlín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A120_NOchrana okrasných rastlín proti chorobám
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Ochrana proti chorobám poľných plodín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A116_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Ochrana proti škodcom záhradníckych plodín2020/2021 - doktorandská studia - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A115_N2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Poľnohospodárska entomológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
A15-0110-BPoľnohospodárska fytopatológia
ZS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Prognóza a signalizácia v ochrane rastlín
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
PHD_A107_NVšeobecná entomológia, akarogológia a nematológia2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
Všeobecná virológia, bakteriológia a mykológia
2020/2021 - doktorandská studia - FAPZ
A15-0111-I
ZS 2020/2021 - FAPZ
Biologické metódy v ochrane rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
A15-0099-IGenetická rezistencia rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
Choroby a škodcovia záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZ
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Integrovaná ochrana okrasných rastlín
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
LS 2020/2021 - FAPZ
LS 2020/2021 - FAPZ
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0108-B
LS 2020/2021 - FAPZ
VirológiaLS 2020/2021 - FAPZ

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.