Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FAPZ, ZS 2019/2020 - FAPZ, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0098-IBiologické metódy v ochrane rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0100-IHelminthológia a akarológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A509Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcomZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
621A406Choroby a škodcovia skladovaných produktovZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0101-BChoroby a škodcovia viniča hroznorodéhoZS 2019/2020 - FAPZdoc. Ing. Peter Tóth, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0103-IIntegrovaná ochrana poľných plodín I.ZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0106-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.ZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0108-BManažment ochrany rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A114_NMetodológia práce s patogénmi kultúrnych rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A113_NMetodológia práce so škodcami kultúrnych rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A109_NNechemické metódy v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A120_NOchrana okrasných rastlín proti chorobám2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A119_NOchrana okrasných rastlín proti škodcom2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A067_NOchrana proti chorobám poľných plodín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A116_NOchrana proti chorobám záhradníckych rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A068_NOchrana proti škodcom poľných plodín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A117_NOchrana proti škodcom záhradníckych plodín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A118_NOchrana skladovaných produktov proti chorobám2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A115_NOchrana skladovaných produktov proti škodcom2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A108_NPesticídy v ochrane rastlín proti škodcom a chorobám2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0109-BPoľnohospodárska entomológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0110-BPoľnohospodárska fytopatológiaZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
PHD_A111_NPrognóza a signalizácia v ochrane rastlín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A107_NVšeobecná entomológia, akarogológia a nematológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
PHD_A110_NVšeobecná virológia, bakteriológia a mykológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0111-IŽivočíšni škodcovia záhradníckych rastlínZS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0098-IBiologické metódy v ochrane rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0099-IGenetická rezistencia rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A476Choroby a škodcovia záhradníckych rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
622A404Integrovaná ochrana okrasných rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0104-IIntegrovaná ochrana poľných plodín II.LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0107-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.LS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0108-BManažment ochrany rastlínLS 2019/2020 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
421A316VirológiaLS 2019/2020 - FAPZIng. Peter Bokor, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
A15-0098-IBiologické metódy v ochrane rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0100-IHelminthológia a akarológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A509Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcomZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
621A406Choroby a škodcovia skladovaných produktovZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0101-BChoroby a škodcovia viniča hroznorodéhoZS 2020/2021 - FAPZdoc. Ing. Peter Tóth, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0103-IIntegrovaná ochrana poľných plodín I.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0106-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.ZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0108-BManažment ochrany rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0109-BPoľnohospodárska entomológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0110-BPoľnohospodárska fytopatológiaZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0111-IŽivočíšni škodcovia záhradníckych rastlínZS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0098-IBiologické metódy v ochrane rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0099-IGenetická rezistencia rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
621A476Choroby a škodcovia záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
A15-0102-IChoroby záhradníckych rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
622A404Integrovaná ochrana okrasných rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0104-IIntegrovaná ochrana poľných plodín II.LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0107-IIntegrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.LS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
A15-0108-BManažment ochrany rastlínLS 2020/2021 - FAPZprof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
421A316VirológiaLS 2020/2021 - FAPZIng. Peter Bokor, PhD.